Skip to content

Tag: gogledd Cymru

Synfyfyrio gan Blentyn Bach ar Twitter

Cyn ein Cynhadledd Craffu sy’n dod lan ar 28 Tachwedd, mae tîm Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru wedi fy mherswadio i gyfrannu erthygl arall sydd yn gosod fy nefnydd ‘datblygiadol’ o gyfryngau cymdeithasol o fewn cyd-destun potensial ar gyfer cynghorau ac aelodau etholiadol unigol. Mae gennym weithdai yn y gynhadledd ar: • Rôl y Cynghorydd Rhwydweithiol o fewn Craffu; a • Ymgysylltu â’r Cyhoedd o fewn Craffu. Mae gan Twitter rhywbeth i gynnig i’r ddau! Yn fy erthygl ddiwethaf ar y pwnc yma, roedden yn ‘Faban ar Twitter’ –… Read more Synfyfyrio gan Blentyn Bach ar Twitter