Skip to content

Tag: Cyfranogaeth Cymru

Beth sy’n debyg am ymgysylltu â’r cyhoedd ac ymgysylltu â staff?

Ar 12 Mai, cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da gweminar gydag ideasUK, y Weinyddiaeth Amddiffyn, a Chymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan ar Syniadau Staff. Yn y blog yma, mae Dyfrig Williams yn edrych ar y negeseuon allweddol ar gynnwys staff a’r cyhoedd. Pan oeddwn i’n gweithio i Gyfranogaeth Cymru, sylwais i bod y mudiadau sy’n ymgysylltu â’r cyhoedd yn effeithiol yn dueddu i ymgysylltu â staff yn dda hefyd. Dyw e ddim yn syndod felly bod e’n werth ystyried rhai o’r themâu o gweminar Syniadau Staff wrth gynnwys y cyhoedd. Mae… Read more Beth sy’n debyg am ymgysylltu â’r cyhoedd ac ymgysylltu â staff?