Lleihau’r baich o adrodd

Seminar Dysgu a Rennir ar Fil Cenedlaethau'r Dyfodol

Bydd Mesur Cenedlaethau’r Dyfodol yn golygu newidiadau mawr i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Roeddwn i’n ddigon ffodus i hwyluso gweithdy gan y Cyngor Adrodd Integredig ac Ystâd y Goron yn ein Seminar ar Fil Cenedlaethau’r Dyfodol, lle wnes i gael y cyfle i wrando ar Mark Gough a Kate Jefferies amlinellu sut gallai Adrodd Integredig bod o fudd i fudiad, yn enwedig mewn perthynas â’r bil. Gallwch weld Mark a Kate yn trafod y sesiwn yn y fideo isod, ac mae’r cyflwyniadau o’r sesiwn llawn a’r gweithdy ar gael ar dudalen y seminar ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru.

Rwy’n rili mwynhau’r rhan o’r gweithdy ble mae cyfranogwyr yn dweud wrthym am y dulliau mae eu mudiadau yn defnyddio a’r materion maen nhw’n wynebu. Gan fod ni ‘di gwahodd pobl o wasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru i fod yn bresennol, byddai fe’n anghwrtais i beidio â chlywed mwy am eu harfer da ac i wneud y fwyaf o’r profiad sydd ar gael i ni yn y ‘stafell.

Un o’r prif ofnau yn y gweithdy oedd byddai’r bil yn arwain at haen ychwanegol o fiwrocratiaeth i gynghorau sydd eisoes wedi’u llethu gydag anghenion adrodd. Felly roedd e’n ddiddorol iawn i glywed am ‘Llinyn Aur’  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, lle mae pob lefel o adrodd yn bwydo i mewn i’r lefel nesaf.

4. Reporting

Mae hyn yn golygu bod gan werthusiadau staff llwybr clir i’r cynllun cyngor, sydd yn ei dro yn cynnwys themâu sy’n adlewyrchu ‘Ein cynllun ni ar gyfer Wrecsam‘ gan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol. Mae’n wych i weld sut gall cynllunio effeithiol golygu bod amcanion personol pob aelod o staff yn gysylltiedig â nodau mudiadau gwasanaethau cyhoeddus yn Wrecsam.

Roedd e’n grêt i glywed sut mae hyn wedi arwain at broses adrodd gwell – mae’r data bellach yn symlach a chliriach. Mae fe hefyd yn osgoi adrodd yr un peth ar wahanol lefelau ac mae’n rhyddhau amser fel bod staff yn gallu darparu gwasanaethau.

Os oes ‘da chi ddiddordeb mewn dysgu mwy, gallwch ddarllen yr astudiaeth achos yn llawn yma, ac os yw eich sefydliad yn ymgymryd â gwaith tebyg, byddem wrth ein bodd i glywed mwy amdano.

Dyfrig