Podlediadau

Mewnwelediad Newid Ymddygiad

bci-image-for-blog-pages

Gwrandewch nawr:

Pennod 1: Yr Athro Judy Hutchings a Rupert Moon

Pennod 2: Olwen Williams a Chris Subbe

Pennod 3: Rachel Lilley a Matt Stowe

Pennod 4: Yr Athro Dave Snowden ac Andy Middleton

Pennod 5: ‘Esbonio’r Jargon’ gyda Barod

Pennod 6: Diana Reynolds ac Anna Sussex

Pennod 7: Cau’r Mewnwelediad Newid Ymddygiad gyda Clover Rodriguez

Dyma’r cyntaf o chwe phodlediad rydym yn eu treialu ar newid ymddygiad mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’r podlediadau wedi’u creu o gyfres o wyliau newid ymddygiad rydym wedi helpu i’w cynnal ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Aberystwyth yn ystod 2016/17.

Ein nod yw defnyddio rhywfaint o’r hyn a ddysgwyd am newid ymddygiad er mwyn rhannu gwybodaeth.

Bydd y rhan fwyaf o’r siarad gan y bobl sydd wedi cyflawni newid ymddygiad, yn arbenigwyr yn y maes, neu’r ddau.

Cynllun peilot yw hwn, nid ein ffordd arferol o weithio. Disgwyliwch i rai pethau newid ar y ffordd a byddwn hefyd yn dysgu o’n camgymeriadau. Os oes gennych unrhyw adborth ar y cynlluniau peilot, rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau.