Podlediadau

Mewnwelediad Newid Ymddygiad

bci-image-for-blog-pages

Gwrandewch nawr:

Episode 1: Professor Judy Hutchings & Rupert Moo

Episode 2: Doctors Olwen Williams & Chris Subbe

Episode 3: Rachel Lilley & Matt Stowe

Episode 4: Professor Dave Snowden & Andy Middleton

Episode 5: Barod’s Jargon Busters

Episode 6: Diana Reynolds & Anna Sussex

Episode 7: Summing up the Behaviour Change Festivals with Clover Rodriguez

Dyma’r cyntaf o chwe phodlediad rydym yn eu treialu ar newid ymddygiad mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’r podlediadau wedi’u creu o gyfres o wyliau newid ymddygiad rydym wedi helpu i’w cynnal ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Aberystwyth yn ystod 2016/17.

Ein nod yw defnyddio rhywfaint o’r hyn a ddysgwyd am newid ymddygiad er mwyn rhannu gwybodaeth.

Bydd y rhan fwyaf o’r siarad gan y bobl sydd wedi cyflawni newid ymddygiad, yn arbenigwyr yn y maes, neu’r ddau.

Cynllun peilot yw hwn, nid ein ffordd arferol o weithio. Disgwyliwch i rai pethau newid ar y ffordd a byddwn hefyd yn dysgu o’n camgymeriadau. Os oes gennych unrhyw adborth ar y cynlluniau peilot, rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau.