Mewnwelediad Newid Ymddigiad

bci-image-for-blog-pages

Cafodd y podlediadau hyn eu creu wedi tair gŵyl newid ymddygiad y cynorthwyom ni i’w rhedeg ym Mhrifysgolion Bangor, Abertawe ac Aberystwyth yn 2016/17. Gweithiom yn agos hefyd gydag Arfer Da Cymru ac mae’r adnoddau o’r gwyliau arfer da ar gael ar wefan Arfer Da Cymru. Hoffem rannu’r hyn a ddysgom am newid ymddygiad.

Yn y podlediadau hyn, bydd Chris Bolton yn sgwrsio gyda rhai o’r bobl fwyaf dylanwadol a gwybodus ym maes newid ymddygiad.

Gwrandewch nawr:

Pennod 1: Yr Athro Judy Hutchings a Rupert Moon

Pennod 2: Olwen Williams a Chris Subbe

Pennod 3: Rachel Lilley a Matt Stowe

Pennod 4: Yr Athro Dave Snowden ac Andy Middleton

Pennod 5: ‘Esbonio’r Jargon’ gyda Barod

Pennod 6: Diana Reynolds ac Anna Sussex

Pennod 7: Cau’r Mewnwelediad Newid Ymddygiad gyda Clover Rodriguez

D.S.: Rydym wrthi’n treialu’r ffordd newydd hon o weithio. Dylech ddisgwyl i bethau newid wrth i ni fynd yn ein blaen, yn ogystal ag enghreifftiau ohonom yn dysgu o’n camgymeriadau! Os oes gennych unrhyw adborth ar yr arbrawf hwn, gadewch sylw yn yr adran sylwadau.