Skip to content

Categori: Podlediadau

Pennod saith: Cloi’r gyfres gyda Clover Rodriguez (CLlLC)

Yn y bennod olaf hon o’n cyfres o bodlediadau Darganfod Newid Ymddygiad, mae Chris yn cwrdd â Clover Rodriguez o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i siarad am y canfyddiadau a’r negeseuon allweddol i’w hystyried o’r Gwyliau Newid Ymddygiad. Mae’r bennod hon yn un ddelfrydol os ydych am glywed crynodeb byr am wyddoniaeth Newid Ymddygiad. Ar yr un pryd, byddwch yn clywed yn uniongyrchol oddi wrth Chris am y modd y cafodd y digwyddiadau eu rhedeg a sut y cafodd y cynllun ei roi at ei gilydd. https://cyfnewidfaarferda.cymru/wp-content/uploads/2019/02/episode-7-bci.mp3Podcast: Play in new… Read more Pennod saith: Cloi’r gyfres gyda Clover Rodriguez (CLlLC)

Diana Reynolds ac Anna Sussex

Ym Mhennod Chwech, mae Diana Reynolds, Rheolwr Newid Datblygiad Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, yn sôn am raglen helaeth i newid sut mae Gweision Sifil yng Nghymru yn ymddwyn a gwaith mewn perthynas â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. (2.50 -21.40 munud) Yna bydd Anna Sussex o WEDFAN (Rhwydwaith Mynychwyr Mynych Adrannau Argyfwng Cymru) yn dilyn hyn gydag enghraifft o’i gwaith gydag unigolyn i leihau ei ymweliadau i’r Adran Argyfwng ac i’w gadw allan o’r carchar. (21.40 – 31.40 munud). Gwrandewch isod: https://cyfnewidfaarferda.cymru/wp-content/uploads/2019/02/episode-6-bci.mp3Podcast: Play in new window | Download

Esbonio’r Jargon gyda Barod

Ym Mhennod Pump, cawsom ein herio gan Barod i “Esbonio’r Jargon Abertawe”. Cynhaliwyd hyn gan Barod yn ystod Gŵyl Newid Ymddygiad Abertawe. Y nod oedd newid ymddygiad o ran sut mae pobl yn cyfathrebu, trwy eu cael i gymryd rhan mewn gêm ble byddech yn cael eich taro allan am ddefnyddio jargon. Mae pedwar rhan i’r podlediad yma: Rhan 1: Alan o Barod yn esbonio sut y datblygwyd Esbonio’r Jargon; Rhan 2: Alan a Simon o Barod yn trafod enghraifft o Esbonio’r Jargon i Chris o’r Gyfnewidfa Arfer Da (dydy… Read more Esbonio’r Jargon gyda Barod

Yr Athro Dave Snowden ac Andy Middleton

Ym Mhennod pedwar, yr Athro Dave Snowden sy’n esbonio ei ddull ‘Cymell, nid Gorfodi’ (Nudge Not Yank) ar newid ymddygiad. Mae defnyddio naratif i adnabod sefyllfa bresennol person, eu hagwedd at newid, a chymelliadau bychain i’w cynorthwyo i symud ymlaen (2.45 – 8.15 mun). Andy Middleton sy’n sôn am Leiafswm Cymhwysedd Ymarferol mewn meysydd allweddol fel maen prawf gorfodol i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau wrth geisio gweithredu newid ymddygiad fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (8.20 – 21.10 mun). Yr Athro Dave Snowden sy’n esbonio ei ddull Ritual Dissent,… Read more Yr Athro Dave Snowden ac Andy Middleton

Rachel Lilley a Matt Stowe

Ym mhennod tri, mae Rachel Lilley o Brifysgol Aberystwyth yn sôn am newid sut mae pobl yn meddwl am ddefnydd egni yn y cartref gydag Ymlaen Ceredigion (1.43 – 9.20 mun). Yna, Matt Stowe o Cartrefi Conwy sy’n esbonio’r gwelliannau amgylcheddol ar ystâd dai Parc Peulwys, a sut newidion nhw ymddygiad pobl er mwyn ennill Gwobr Baner Werdd Cadwch Gymru’n Daclus. (10.30 – 25.30 mun). Gwrandewch isod. Manylion am National Energy Action Cymru yn gweithio gydag Ymlaen Ceredigion, mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Ceredigion a Phrifysgol Aberystwyth, gan gynnwys dolen… Read more Rachel Lilley a Matt Stowe