Skip to content

Categori: Gwasanaethau

#accessallareas i Heddlu Gwent

Mae monitro ein cyfrif Twitter @GoodPracticeWAO yn weithgaredd dyddiol i bob aelod o’r tîm, gyda’r nod o rannu cynnwys diddorol mor eang â phosib. Ar 31 Hydref 2013, fy nhro i oedd hi. Yn gynnar yn y prynhawn, daeth cwpl o negeseuon trydar gan Heddlu Gwent i’m sylw, gyda’r hashnod anarferol #whougonnacall. Fe ddechreuais ddilyn yr hashnod gyda diddordeb brwd. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach fe ges i sgwrs ffôn ag Emma Chapron, Rheolwr Cyfathrebu Marchnata Heddlu Gwent, i ddysgu mwy am eu cyfres o ymgyrchoedd Twitter sy’n hyrwyddo eu gwasanaethau… Read more #accessallareas i Heddlu Gwent

Diwrnod Hacio’r GIG: Codau QR, Helmedau Beicio a Gwaith Caled

Dydd i mewn i Ddiwrnod Hacio’r GIG ac rydw i wedi gweld atebion yn cael eu cynnig i rai o broblemau’r GIG yn barod. Fel rhywun sy’n beicio i’r gwaith, roeddwn i’n frwdfrydig am y syniad o lynu codau QR ar helmedau beicio fel gall staff ysbytai cyrchu manylion meddygol sylfaenol a gwybodaeth am berthnasau agosaf cleifion. Cynnigwyd y syniad gan David Rankin ar ôl i’w frawd-yng-nghyfraith dod o hyd i rywun a oedd wedi torri ei ysgwydd a’i chlun ar ochr y ffordd wrth fynydd Cwmcarn. Doeddwn nhw ddim… Read more Diwrnod Hacio’r GIG: Codau QR, Helmedau Beicio a Gwaith Caled

Dydyn ni ddim yn Kansas mwyach…

Jessica Crowe yw Cyfarwyddwr Gweithredol y Ganolfan Craffu Cyhoeddus, elusen annibynnol a sefydlwyd yn 2003 i hyrwyddo gwaith craffu ac atebolrwydd gwell wrth wneud penderfyniadau ar draws y sector cyhoeddus. Ddydd Iau diwethaf, clywais weinidog llywodraeth leol yn dweud pethau fel hyn: “craffu yw calon ac enaid llywodraethu da” “craffu yw’r llywodraeth mewn llywodraeth leol” “mae pawb o’r arweinyddiaeth i’r rheng flaen yn deall rôl a gwerth craffu… dyma’r amodau angenrheidiol i graffu allu ychwanegu gwerth ” “craffu yw’r gwasanaeth buddsoddi i arbed clasurol” I ddarllenwyr yn Lloegr – na,… Read more Dydyn ni ddim yn Kansas mwyach…

Rhannu ymarferion gofal heb ei drefnu

Ar gyfer yr erthygl yma, dwi wedi penderfynu trio rhywbeth ychydig yn wahanol. Byddai’n tynnu at ei gilydd ychydig o ymarfer diddorol mae fy nghydweithwyr wedi darganfod wrth ysgrifennu adroddiad ar Ofal Heb ei Drefnu. Mae rhai darnau bach o arfer da yn yr adroddiad a dwi’n teimlo bod angen eu rhannu. Felly dyma (dim ond) rhai syniadau neis o’r adroddiad fallai bydd yn dal eich sylw – ond wrth gwrs mae’r adroddiad yn cynnig llawer mwy na allai i fan hyn. Dros y byd, cynhaliwyd nifer o ymgyrchoedd i… Read more Rhannu ymarferion gofal heb ei drefnu