Skip to content

Author Archives

Good Practice Exchange

Good Practice Exchange at the Wales Audit Office - encouraging public service improvement through shared learning and knowledge exchange.

Y Gyfnewidfa Arfer Dda yn Swyddfa Archwilio Cymru – annog gwelliant yng ngwasanaethau cyhoeddus trwy rannu dysgu.

Canolfannau Teuluoedd Conwy – Cefnogaeth i Bawb

‘Roedd ein digwyddiad ar Brofiadau Niweidiol mewn Plentyndod yn barod i fynd. Y siaradwyr yn barod i symud y sgwrs ymlaen tu hwnt i godi ymwybyddiaeth. Y bwriad oedd i’r rhai a fyddai’n mynychu’r digwyddiad i edrych ar le’r oeddem, a’r hyn oedd angen digwydd nesaf. Mae pawb yn gwybod beth ddigwyddodd wedyn. Daeth y firws oedd wedi bod yng nghefndir y newyddion ers wythnosau i mewn o’r cyrion i fod yn ganolbwynt. Daeth yn gynyddol amlwg y byddai cyfyngiadau yn cael eu gosod. Wrth i ni ddod i ddeall… Read more Canolfannau Teuluoedd Conwy – Cefnogaeth i Bawb

Cofnod Dysgu Coronafeirws Wythnos 5: Cydweithio ac adrodd stori

Heriau Allweddol: Egluro pam ein bod yn gwneud y gwaith hwn Harneisio’r gallu i gasglu a rhannu data Gweithio ar draws seilos Bod yn agored a hygyrch Gweithredu’n wahanol Adrodd y stori Hyd yn hyn, mae ein gwaith wedi canolbwyntio’n bennaf ar dreialu ffordd o weithio sy’n cynnwys casglu data ar ffordd wahanol o weithio mewn ymateb i’r coronafeirws. Rydym wedi defnyddio theori a dadansoddiad i egluro ein rhesymeg y tu ôl i’r prosiect ac rydym wedi canolbwyntio ar straeon darluniadol i egluro ein gwaith i gynulleidfaoedd gwahanol. Gwyddom nawr… Read more Cofnod Dysgu Coronafeirws Wythnos 5: Cydweithio ac adrodd stori

Log Dysgu Coronafeirws Wythnos 4: Ymddiriedolaeth a Rhwydweithiau

Log Dysgu Coronafeirws Wythnos 4: Ymddiriedolaeth a Rhwydweithiau Heriau Allweddol: Gadael y drws ar agor i bobl, nid eu gwthio i gorneli Dysgu datblygu prosiect mewn amser real Ceisio cynnal ymdeimlad o strwythur a defod Peidio â neidio i gasgliadau o’r ymchwil rydyn ni’n ei wneud Gweithio mewn rhwydweithiau sefydledig Agor Drysau ‘Weithiau mae’n rhaid i chi ganiatáu i bobl wneud eu camgymeriadau eu hunain a dysgu oddi wrthyn nhw’ meddai Chris Bolton. “Rydyn ni wedi cynllunio system yn ymwneud â gofyn, sut ydyn ni’n dadansoddi ac yn rhannu dysgu’n… Read more Log Dysgu Coronafeirws Wythnos 4: Ymddiriedolaeth a Rhwydweithiau