Pennod dau: Dr Chris Subbe a Dr Olwen Williams

Ym mhennod 2, cawn sgwrs â Chris Subbe, sy’n esbonio’r Wee Wheel (gweler y llun), a gyflwynwyd er mwyn lleihau niwed sydyn i’r arennau i gleifion mewn ysbytai (1.45 – 7.30 mun). Yna, bydd Olwen Williams yn sôn am y dull ‘Ceisio Peidio Siarad’ i wella sgrinio iechyd rhywiol (8.00 – 21.30 mun). Gwrandewch isod.