Pennod Un: Rupert Moon (Rygbi Gogledd Cymru) a’r Athro Judy Hutchings (Rhaglen gwrth-fwlio KiVa)

Ym mhennod 1, cawn sgwrs â Rupert Moon ynglŷn â gweithio gyda chwaraewyr rygbi yn Rygbi Gogledd Cymru i ddatblygu ymddygiad y tu hwnt i’r cae chwarae (01.30 – 15.20 mun). Yna, mae’r Athro Judy Hutchings yn siarad am gynllun gwrth-fwlio KiVa mewn ysgolion. Gellir dysgu wrth y Ffindir ynghylch sut mae dull ysgol gyfan yn gallu newid ymddygiad a lleihau bwlio. (15.25 –27.10 mun) Gwrandewch isod.