Fforwm Ieuenctid Iechyd Cyhoeddus Cymru, Jessie Hack

iStock-528064222-e1500550963986-680x300.jpg

Mae Jessie Hack o Fforwm Ieuenctid Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu blog i ni am ei phrofiad o fod yn rhan o’r AQS pobl ifanc ac Uwchgynhadledd Ieuenctid Cymru Ifanc cyn ein digwyddiad ‘Pobl Ifanc yn Dylanwadu ar Benderfyniadau ynghylch yr Hyn sy’n Bwysig Iddyn Nhw’.

Roedd y Datganiad Ansawdd Blynyddol (AQS) pobl ifanc yn brofiad gwych. Rwyf wedi cael gymaint o hwyl yn creu’r AQS, o wella fy sgiliau ffotograffiaeth i weld fersiwn cartŵn ohonof fi ar dudalen ganol y llyfryn. Fe wnes i arbenigo yn hyrwyddo’r rhaglen helpu i mi roi’r gorau iddi. Roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gobeithio lleihau’r nifer o ysmygwyr yng Nghymru. Fe wnes i hefyd ysgrifennu am ysmygu goddefol a sut mae ac y bydd yn effeithio arnoch chi gymaint ag ar ysmygwr gwirioneddol. Fe wnaethom roi llawer o amser i’r AQS. Aethom allan i ganol Dinas Caerdydd a thynnu ffotograffau o’r problemau roedden ni’n credu y gallem ni siarad amdanyn nhw yn yr AQS. Hefyd, cawsom sesiwn cwestiwn ac ateb gyda phrif weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru; Tracey Cooper. Fe wnaethom ofyn cwestiynau iddi i ddatblygu’r wybodaeth roedden ni’n dymuno ei chynnwys yn ein datganiadau. Yna fe wnaethom ysgrifennu ein datganiadau a mynychu gweithdy dylunio ar gyfer yr AQS.   Penderfynwyd ar wynebau cartŵn, ysgrifen liwgar a lluniau, a thestun mawr, hawdd ei ddarllen.

Amser cofiadwy arall oedd yn cynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru oedd yr uwchgynhadledd gyda Cymru Ifanc. Roedd yn gyfle gwych i bobl ifanc ddysgu mwy am faes gwahanol o iechyd a siarad am faterion sydd o bwys i mi’n bersonol. Roedd gweithdai i gymryd rhan ynddyn nhw drwy gydol y diwrnod. I ddechrau, roedd sesiwn ynghylch sut y gallaf gyrraedd lle rwyf am fod mewn bywyd a sut y gallaf gyflawni hynny, yna sesiwn ar beth yw bod yn llwyddiannus ac yna sesiwn ar Brofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod a Gwydnwch. Fe wnes i wirioneddol fwynhau’r sesiynau hynny ac rwyf mor ddiolchgar am y cyfle hyfryd hwn i ddysgu gymaint a bod yn rhan o ddiwrnod mor addysgiadol. Byddwn wrth fy modd yn ei wneud eto!

Diolch yn fawr iawn i Iechyd Cyhoeddus Cymru am roi’r cyfle i mi wneud pethau mor anhygoel yn y flwyddyn ddiwethaf.

Senedd yr Ifanc – Wrecsam