Ein Dyddiadur Iechyd Cyhoeddus

Mae Cyngor Ieuenctid Castell Nedd Port Talbot wedi creu blog cyn ein digwyddiad ‘Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw’.

Am beth mae hyn i gyd?

Dyma grynodeb o daith Cyngor Ieuenctid Castell Nedd Port Talbot gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’n cynnwys y cwrs preswyl, lle ysgrifennwyd a dyluniwyd Datganiad Ansawdd Blynyddol i Bobl Ifanc (DAB) gan aelodau’r Cyngor Ieuenctid a phobl ifanc eraill – ‘roedd yn brofiad dysgu gwych’.

 

Crynodeb Diwrnod 1

Trefnodd Junaid daith o’r adeilad, a chawsom gyfarfod â phenaethiaid adrannau i ni gael deall beth oedd eu swyddi a sut roedden nhw’n ymdopi. Cawsom weld llinell gymorth rhoi’r gorau i ysmygu ‘Helpa fi i Stopio’ar waith.

phwc2

Cawsom ni ginio – llawer rhy grand – byddai’n well gyda ni fwyd parti unrhyw bryd! Er hynny, roedden ni’n ddiolchgar iawn amdano.

Ar ôl cinio, aethom ar daith gerdded o ganol dinas Caerdydd gan dynnu lluniau ar gyfer ein gweithdy ar faterion iechyd a dylunio graffig – cawsom hwyl fawr yn gwneud hyn.

Diwrnod 2

Dysgom lawer yn ein gweithdy cyfathrebu gyda Dan ‘the man’ Owens. Treuliom y prynhawn yn rhoi hyn i gyd ar waith, gan ddarllen erthyglau newyddion ac wedyn yn datblygu ein straeon ein hunain, a gwneud ein gorau i sicrhau eu bod yn ddiddorol a chyfareddol. Cawsom  gyfle hefyd i gwestiynu Tracy Cooper, Prif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus – diolch Tracy am y selfies, gwych!

Felly, rydyn ni wedi bod yn gwneud llawer ers ein cwrs preswyl, gan ddechrau ein is-grŵp iechyd ein hunain ar y cyngor ieuenctid. Rydym hefyd wedi siarad ag Arweinydd y Cyngor a chynghorwyr Castell Nedd Port Talbot am y Datganiad Ansawdd.  Maen nhw wedi sicrhau bod y ddogfen wedi mynd allan i ysgolion.  Rydym wedi cael cais i hyfforddi fel mentoriaid iechyd meddwl mewn ysgolion, i ni gael helpu ein cyfoedion i gael mynediad at gymorth neu ddangos iddyn nhw bod gwasanaethau ar gael os oes angen.

Rydyn ni hefyd wedi cynllunio a mynychu cynhadledd iechyd i bobl ifanc #UGotSummittoSay, sy’n galluogi i bobl ifanc ddylanwadu ar wasanaethau iechyd. Mae dau o aelodau ein cyngor ieuenctid yn eistedd ar fyrddau iechyd lleol. Rydym hefyd wedi cyflwyno ein gwaith yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Iechyd Cyhoeddus. Darllennwch Datganiad Ansawdd Blynyddol Pobl Ifanc ; dysgom ni lawer.

Seren, Hannah, Jodie, Erin a Corey

(Aelodau o Gyngor Ieuenctid Castell Nedd Port Talbot – Enillwyr Gwobrau Rhagoriaeth Ieuenctid 2018)

 

Leave a Reply