Yr Athro Dave Snowden ac Andy Middleton

bci-image-for-blog-pages

Ym Mhennod pedwar, yr Athro Dave Snowden sy’n esbonio ei ddull ‘Cymell, nid Gorfodi’ (Nudge Not Yank) ar newid ymddygiad. Mae defnyddio naratif i adnabod sefyllfa bresennol person, eu hagwedd at newid, a chymelliadau bychain i’w cynorthwyo i symud ymlaen (2.45 – 8.15 mun). Andy Middleton sy’n sôn am Leiafswm Cymhwysedd Ymarferol mewn meysydd allweddol fel maen prawf gorfodol i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau wrth geisio gweithredu newid ymddygiad fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (8.20 – 21.10 mun). Yr Athro Dave Snowden sy’n esbonio ei ddull Ritual Dissent, neu wynebu heriau. Defnyddir y dull i ddatblygu ymatebion sy’n dal dŵr yn y byd sydd ohoni (15 – 27 mun). Gwrandewch isod:

Leave a Reply