Yr Athro Judy Hutchings a Rupert Moon

bci-image-for-blog-pages

Ym Mhennod Un, byddwn yn siarad gyda Rupert Moon ar weithio gyda chwaraewyr rygbi yn Rygbi Gogledd Cymru i ddatblygu’r ymddygiadau a aeth tu hwnt i’r cae chwarae (01.30 – 15.20 munud). Yna, bydd yr Athro Judy Hutchings yn trafod y rhaglen gwrth-fwlio KiVa mewn ysgolion gyda ni. Dysgu o’r Ffindir le gall ymagwedd ysgol gyfan newid ymddygiadau a lleihau bwlio (15.25 – 27.10 munud). Gwrandewch isod:

Rhaglen KiVa Prifysgol Bangor

Rupert Moon ar chwaraeon a gwella llesiant

Leave a Reply