Pennod saith: Cloi’r gyfres gyda Clover Rodriguez (CLlLC)

bci-image-for-blog-pages

Yn y bennod olaf hon o’n cyfres o bodlediadau Darganfod Newid Ymddygiad, mae Chris yn cwrdd â Clover Rodriguez o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i siarad am y canfyddiadau a’r negeseuon allweddol i’w hystyried o’r Gwyliau Newid Ymddygiad.

Mae’r bennod hon yn un ddelfrydol os ydych am glywed crynodeb byr am wyddoniaeth Newid Ymddygiad. Ar yr un pryd, byddwch yn clywed yn uniongyrchol oddi wrth Chris am y modd y cafodd y digwyddiadau eu rhedeg a sut y cafodd y cynllun ei roi at ei gilydd.

Leave a Reply