Gwasanaethau ar adeg o newid

Consortiwm Pwrcasu Cymru

Sut gall mudiadau cynllunio ar gyfer y dyfodol mewn amser o newid? Yn y blogbost yma, mae Dyfrig Williams yn edrych ar waith Consortiwm Pwrcasu Cymru a sut maen nhw’n rhoi meddalwedd cwmwl hyblyg ar waith.

Mae diwygio llywodraeth leol yn bwnc llosg yma yng Nghymru. Roedd yna lot o negeseuon diddorol yn adroddiad Comisiwn Williams, ond yr argymhelliad i gael llai o gynghorau wnaeth cael y sylw i gyd.

Gyda newidiadau ar y gorwel, mae’n bwysig bod cynghorau yn parhau i ganolbwyntio ar eu gwaith ymarferol, a chadw llygad ar beth all digwydd yn y dyfodol. Byddai’n lot rhy hawdd gwneud dim byd tra’n aros i’r ad-drefnu cymryd lle.

Felly roedd e’n amserol a diddorol i glywed am sut mae Consortiwm Pwrcasu Cymru wedi rhoi Fframwaith Meddalwedd Amddiffyn y Cyhoedd ar waith er mwyn hybu cydweithio ac effeithlonrwydd o fewn cynghorau yng Nghymru.

Byddai dod â’r systemau presennol at ei gilydd yn ddrud, felly wnaethon nhw gaffael system newydd a allai gweithredu dros Gymru gyfan. Mae hyn yn golygu bod y system yn gallu cael ei addasu pan fydd unrhyw uno yn cymryd lle, a’i wneud yn haws i ddehongli data ar lefel genedlaethol. Fe wnaeth un deg naw o gynghorau mynegi diddordeb mewn cymryd rhan, felly penderfynwyd mabwysiadu system gwmwl. Os nad ydych chi’n gyfarwydd â chyfrifiadura cwmwl, gallwch wylio Evan Jones yn trafod y manteision yn y fideo isod o’n gweminar Technoleg Gwybodaeth.

Bydd y datrysiad cwmwl hwn yn arbed costau gweinydd a hefyd yn rhyddhau adnoddau TG o fewn cynghorau unigol. Mae’r system yn fwy hyblyg hefyd achos mae’n gallu cael ei defnyddio ar unrhyw ddyfais sydd â phorwr gwe.

Os hoffech wybod mwy, mae astudiaeth achos o’r gwaith ar ein gwefan. Yn amlwg mae natur gwaith yn amrywio o gyngor i gyngor ac o wasanaeth i wasanaeth, ond mae yna lot o bethau diddorol i’w dysgu o’r gwaith hwn sy’n gallu cael eu haddasu i gwrdd â’ch anghenion.