Byrddau Cytbwys

Seminar Dysgu a Rennir Ynglŷn ag Ymddiriedolwyr

Fe wnaeth weithdy Norma Jarboe ar Fyrddau Cytbwys yn ein Seminarau Dysgu a Rennir diweddar ar gyfer Ymddiriedolwyr arwain ato sawl enghraifft o arfer da. Rhannodd Norma syniadau amdano’r pwysigrwydd o gael bwrdd cytbwys, a hefyd ystadegau gwnaeth atgyfnerthu rhai o’i negeseuon allweddol, a gallwch gweld Norma’n trafod rhai o’r rhain isod.

Yn ystod y gweithdy fe wnaeth rhai mynychwyr rhannu rhai o’u dulliau gyda phawb arall oedd yn y gweithdy. Fe wnes i dal fyny gyda rhai o’r rhain ar ôl y gweithdy er mwyn casglu eu sylwadau.

Hoffwn ddiolch i Bernadette Fuge, Cadeirydd Age Cymru, Ray Singh, Aelod Annibynnol (Cyfreithiol) Bwrdd Ymddiriedolaeth GIG Felindre, a Joanne Moore, sy’n Rheolwr Adnoddau Dynol a Llywodraethu ar gyfer Anabledd Dysgu Cymru, gan fod nhw wedi rhoi o’u hamser fel ein bod ni’n gallu rhannu eu gwybodaeth mor eang â phosibl.

Bernadette Fuge

Rhannodd Bernadette Fuge sut wnaeth Age Cymru cael bwrdd sydd gyda’r sgiliau angenrheidiol i adlewyrchu’r cyfeiriad mae’r mudiad yn mynd, ac fe wnaeth Ray Singh rhannu dull Bwrdd Ymddiriedolaeth GIG Felindre hefyd. Mae Joanne Moore o Anabledd Dysgu Cymru wedi rhannu’r newidiadau maen nhw wedi gwneud i ehangu amrywiaeth eu bwrdd, yn benodol sut maen nhw wedi recriwtio ymddiriedolwyr newydd a’r math gwahanol o gyfryngau maen nhw’n defnyddio i gyrchu grwpiau nas clywir yn aml. Ar y pwynt ‘ma’n y gweithdy roedd sawl person yn brysur yn ysgrifennu rhai o awgrymiadau Joanne i lawr. Mae sylwadau hi ar gael yn y podlediad yma.

Roedd e’n ymddangos bod cyfethol ymddiriedolwyr yn ffordd boblogaidd o bontio rhai bylchau sgiliau penodol.

Ray Singh of Velindre NHS Trust / Ray Singh o Ymddiriedolaeth GIG Velindre

Roedd rhai mynychwyr yn cael trafferth ‘da’r cyfyngiadau amser o ran y cyfnodau roedd aelodau yn gallu treulio ar fyrddau, gyda rhai pobl yn rhannu sefyllfaoedd ble roedd aelodau’r bwrdd wedi bod yna am fwy na 17 mlynedd . Rhannodd Ray Singh, Aelod Annibynnol o Fwrdd Ymddiriedolaeth GIG Felindre, eu hagwedd nhw ato hwn, ac fe wnaeth Bernadette Fuge rhannu dulliau Age Cymru hefyd.

Mae Age Cymru wedi rhoi dull diddorol iawn ar waith, ble maen nhw wedi dechrau cynnal gwerthusiadau blynyddol ar gyfer yr ymddiriedolwyr ar ei fwrdd. Mae Bernadette wedi rhoi manylion bellach yn y podlediad yma.

Mynegodd sawl person yn y gweithdy eu rhwystredigaeth am eu hanallu i gyrchu rhai grwpiau nas clywir yn aml. Rhannodd Joanne Moore rhai o ddulliau Anabledd Dysgu Cymru. Os nad oeddech chi yn y gweithdy ‘ma, dyma beth oedd ganddi i’w ddweud.

Learning Disability Wales / Anabledd Dysgu Cymru

Gobeithio bod y blog ‘ma wedi rhoi ychydig o flas i chi am y wybodaeth ddefnyddiol rhannwyd yn y gweithdy Byrddau Cytbwys. Mae ‘da ni mwy o wybodaeth i rannu ‘da chi yn dilyn ein seminar yng Ngogledd Cymru, felly cadwch lygaid arno’r blog ‘ma!

Ena