Skip to content

Mis: Chwefror 2014

#accessallareas i Heddlu Gwent

Mae monitro ein cyfrif Twitter @GoodPracticeWAO yn weithgaredd dyddiol i bob aelod o’r tîm, gyda’r nod o rannu cynnwys diddorol mor eang â phosib. Ar 31 Hydref 2013, fy nhro i oedd hi. Yn gynnar yn y prynhawn, daeth cwpl o negeseuon trydar gan Heddlu Gwent i’m sylw, gyda’r hashnod anarferol #whougonnacall. Fe ddechreuais ddilyn yr hashnod gyda diddordeb brwd. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach fe ges i sgwrs ffôn ag Emma Chapron, Rheolwr Cyfathrebu Marchnata Heddlu Gwent, i ddysgu mwy am eu cyfres o ymgyrchoedd Twitter sy’n hyrwyddo eu gwasanaethau… Read more #accessallareas i Heddlu Gwent

Dyfodol Hysbysebu Hysbysiadau Cyhoeddus yng Nghymru: Rhan III

Dyma’r diweddaf yn y gyfres ynghlyn a dyfodol hysbysbu hysbysiadau Cyhoeddus yng Nhgymru gan Alastair Blair p the Potent Mix. Dyma linc i Rhan 1 Rhan II Gyda thwf y rhyngrwyd a thranc papurau newydd o ganlyniad (byddaf yn sôn mwy am hyn mewn blog arall cyn hir), roedd rhaid i gyhoeddwyr papurau newydd ystyried sut i ymateb. Newidiodd fawr ddim ar y dechrau. Yn raddol, dechreuodd y maes recriwtio, y peiriant arian sy’n sail i lawer o bapurau newydd lleol, ddirywio, yn rhannol oherwydd bod y cyhoeddwyr wedi bod… Read more Dyfodol Hysbysebu Hysbysiadau Cyhoeddus yng Nghymru: Rhan III

Dyfodol Hysbysebu Hysbysiadau Cyhoeddus yng Nghymru: Rhan II

Dyma’r ail blog yn y gyfres o dri.  Ofynodd Alastair Blair, o the Potent Mix, trodwethaf, a Oes unrhyw un yn darllen hysbysebion hysbysiadau cyhoeddus mewn papurau newydd? yn y blog yma, mae o yn trafod yr efaith o’r hysbysebion. Yn y blog diwethaf, gofynnais y cwestiwn cyffredinol, ‘a oes unrhyw un yn darllen hysbysebion hysbysiadau cyhoeddus mewn papurau newydd?’.  Wrth i nifer y bobl sy’n darllen papurau newydd leihau, mae’n amlwg y bydd llai o bobl yn gweld yr hysbysiadau cyhoeddus statudol a gyhoeddir yn eu papurau newydd wythnosol lleol.… Read more Dyfodol Hysbysebu Hysbysiadau Cyhoeddus yng Nghymru: Rhan II