Diwrnod Hacio’r GIG: Codau QR, Helmedau Beicio a Gwaith Caled

Dydd i mewn i Ddiwrnod Hacio’r GIG ac rydw i wedi gweld atebion yn cael eu cynnig i rai o broblemau’r GIG yn barod. Fel rhywun sy’n beicio i’r gwaith, roeddwn i’n frwdfrydig am y syniad o lynu codau QR ar helmedau beicio fel gall staff ysbytai cyrchu manylion meddygol sylfaenol a gwybodaeth am berthnasau agosaf cleifion.

Ffoto gan Paul Clarke,  gwreiddiol ar gael o http://www.flickr.com/photos/paul_clarke/12131990033/in/set-72157640139264593// Photo by Paul Clarke, original available at http://www.flickr.com/photos/paul_clarke/12131990033/in/set-72157640139264593/

Ffoto gan Paul Clarke, llun gwreiddiol ar gael o / Photo by Paul Clarke, original available at http://www.flickr.com/photos/paul_clarke/12131990033/in/set-72157640139264593/

Cynnigwyd y syniad gan David Rankin ar ôl i’w frawd-yng-nghyfraith dod o hyd i rywun a oedd wedi torri ei ysgwydd a’i chlun ar ochr y ffordd wrth fynydd Cwmcarn. Doeddwn nhw ddim yn gwybod ei enw e nag unrhyw beth amdano fe.

Es i draw i siarad amdano’r prosiect, ac fe wnes i ddod o hyd i Ben, David, Robyn Miller ac Alistair Ruff yn gweithio’n galed. Roedd Robyn, Ymarferydd Nyrsio Uwch ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, yn ymchwilio telerau ac amodau. Ar y pwynt ‘ma, roedd hi eisoes wedi siarad â’r Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, ac wedi ffeindio allan byddai’n haws i staff ddefnyddio’r wybodaeth os oedd e’n gysylltiedig â mapio’r Ordnance Survey yn hytrach na GPS.

Y grwp yn gweithio'n galed / The group hard at work

Mae gan Robyn brofiad uniongyrchol o apps y GIG, gan fod hi eisoes wedi gweithio ar app hunan-asesu Oes Angen Meddyg Arnaf? Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae hwn wedi helpu i fwydo syniadau am hygyrchedd i’r broses – mae fe wedi ei leoli ar y we felly mae’n hawdd ei ddiweddaru ac mae’n llwyfan annibynnol, ac mae’r botymau mawr yn ei gwneud yn hygyrch i amrywiaeth o bobl.

Fe fydd ar gael yn fuan ar http://www.Bcon.cc, ac fe fydd yn cael ei chynnal ar weinydd David yn y lle cyntaf. Mae’n rhyfeddol beth gall criw ysbrydoledig gwneud yn un prynhawn.

Dyfrig