Skip to content

Mis: Ionawr 2014

Y dyfodol o Hysbysiadau Cyhoeddus yng Nghymru: Rhan 1

Mae’n Archwilydd Cyffredinol (Huw Vaughan Thomas) wedi ein hannog ni i ddatblygu dolenni a pherthnasau bellach gyda Chyrff Archwilio ac Asiantaethau Gwelliant ledled y Deyrnas Unedig. Fel canlyniad, rydym yn cynnal seminar ar Fawrth 13eg ar sut mae Gwasanaethau Cyhoeddus Albanaidd wedi arbed arian ar Hysbysiadau Cyhoeddus/Statudol. Gallwch chi ffeindio gwybodaeth bellach ar dudalen Rhoi Rhinwedd i’r Rhithwir ar ein wefan. Mae Alastair Blair o Potent Mix yn siarad yn ein seminar ac yn ei flog, mae’n cysidro pa mor bwysig yw hysbysiadau papur newydd er mwyn cyfleu gwybodaeth ar ffurf rhybudd statudol i’r cyhoedd.

Better Learning from Quality Improvement Audits. NHS Hackday Cardiff #nhshd | What’s the PONT

Blog da gan Chris Bolton, Rheolwr Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru ar Ddysgu Gwell o Archwiliadau Gwella Ansawdd yn Niwrnod Hacio’r GIG yng Nghaerdydd. Chris Bolton, Manager of the Good Practice Exchange at the Wales Audit Office blogs Better Learning from Quality Improvement Audits at the NHS Hackday in Cardiff. Better Learning from Quality Improvement Audits. NHS Hackday Cardiff #nhshd | What’s the PONT.

Diwrnod Hacio’r GIG: Codau QR, Helmedau Beicio a Gwaith Caled

Dydd i mewn i Ddiwrnod Hacio’r GIG ac rydw i wedi gweld atebion yn cael eu cynnig i rai o broblemau’r GIG yn barod. Fel rhywun sy’n beicio i’r gwaith, roeddwn i’n frwdfrydig am y syniad o lynu codau QR ar helmedau beicio fel gall staff ysbytai cyrchu manylion meddygol sylfaenol a gwybodaeth am berthnasau agosaf cleifion. Cynnigwyd y syniad gan David Rankin ar ôl i’w frawd-yng-nghyfraith dod o hyd i rywun a oedd wedi torri ei ysgwydd a’i chlun ar ochr y ffordd wrth fynydd Cwmcarn. Doeddwn nhw ddim… Read more Diwrnod Hacio’r GIG: Codau QR, Helmedau Beicio a Gwaith Caled

Craffu Cydweithredol – Gwersi a ddysgwyd

Cawsom air gyda Hazel Ilett, Rheolwr Craffu, Cyngor Sir Fynwy a Jonathan Jones, Rheolwr Craffu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dilyn y gynhadledd Goleuni ar Graffu, a gofynnwyd am eu hymateb i graffu cydweithredol. Mae craffu cydweithredol yn gymhleth … ac mae craffu ar y cyd ar bwnc dadleuol iawn, sef trin gwastraff trefol, hyd yn oed yn fwy cymhleth – doeddwn ni ddim rili yn gwybod pa mor gymhleth y gellid craffu ar y cyd bod! Er hynny rydym wedi clywed mai ein prosiect yw’r prosiect mwyaf arwyddocaol ar… Read more Craffu Cydweithredol – Gwersi a ddysgwyd