Skip to content

Mis: Rhagfyr 2013

Craffu Celtaidd – rhannu gwersi ar draws Môr Iwerddon

Yn gyntaf, diolch i Swyddfa Archwilio Cymru am y gwahoddiad i’r seminar ‘Goleuni ar Graffu’ a’r cyfle i weld â’m llygaid fy hun y dysgu a rennir sy’n digwydd ym mhob rhan o’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Cychwynnais o Ddulyn gyda thri nod Dysgu mwy am y Craffu ‘ma mae pawb yng Nghymru’n canu ei glodydd! Gweld sut mae Swyddfa Archwilio Cymru yn mynd ati i weinyddu a chynnal seminarau dysgu a rennir. Edrych ar y posibilrwydd y gallai swyddfeydd archwilio Cymru ac Iwerddon gydweithio a rhannu gwybodaeth. Cyn y… Read more Craffu Celtaidd – rhannu gwersi ar draws Môr Iwerddon

Dydyn ni ddim yn Kansas mwyach…

Jessica Crowe yw Cyfarwyddwr Gweithredol y Ganolfan Craffu Cyhoeddus, elusen annibynnol a sefydlwyd yn 2003 i hyrwyddo gwaith craffu ac atebolrwydd gwell wrth wneud penderfyniadau ar draws y sector cyhoeddus. Ddydd Iau diwethaf, clywais weinidog llywodraeth leol yn dweud pethau fel hyn: “craffu yw calon ac enaid llywodraethu da” “craffu yw’r llywodraeth mewn llywodraeth leol” “mae pawb o’r arweinyddiaeth i’r rheng flaen yn deall rôl a gwerth craffu… dyma’r amodau angenrheidiol i graffu allu ychwanegu gwerth ” “craffu yw’r gwasanaeth buddsoddi i arbed clasurol” I ddarllenwyr yn Lloegr – na,… Read more Dydyn ni ddim yn Kansas mwyach…

Peidiwch â phrynu caledwedd

Ni gyd yn caru fe. Mae ‘na goleuadau sy’n fflachio ar galedwedd, llinellau cŵl, ac mae’n edrych yn hynod o dda wrth iddo fe hymian mewn raciau. Mae’n creu argraff ar ddieithriaid, ac mae’n dilysu ni fel arbenigwyr. Mae fe hefyd yn ddrud iawn ac mae’n cael ei danddefnyddio’n fodd anhygoel. Fe wnaeth Google (ie, y Google yna) darganfod yn y 2000au cynnar bod eu canolfannau data yn rhedeg ar 10% o’r uchafswm posibl. Mae lot o’r sector cyhoeddus yn y DU yn llawer gwaeth, gyda Swyddfa’r Cabinet yn awgrymu… Read more Peidiwch â phrynu caledwedd