Mynd i'r cynnwys

Mis: Hydref 2013

Ymestyn Allan, Tynnu i Mewn

Yn parhau y gyfres o blogau o flaen y Gynhadledd Craffu ar 28 Tachwedd, mae Cyng. Andrew Jenkins o Bwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot yn rhannu ei sylwadau ar y bwysigrwydd o  ymgysylltu â’r cyhoedd i helpu ei rol fel gynghorydd Partneriaeth rhwng yr etholedig a’r etholwyr – dyna yw cynrychiolaeth ddemocrataidd. Dydw i ddim yn meddwl bod unrhyw un sy’n rhan o lywodraeth leol neu’r sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru o dan unrhyw argraff na fydd y sefyllfa yn unrhyw beth ond anodd dros y blynyddoedd sydd i ddod. Gyda chyllidebau’n crebachu, mwy o alw… Read more Ymestyn Allan, Tynnu i Mewn

Arloesi, rheoleiddio ac ymgysylltu: tair rôl newydd i graffu?

Blog gan Dave McKenna, Rheolwr Craffu, Dinas a Sir Abertawe. Wedi tyfu ac yn ceisio darganfod ei ffordd; mae’n teimlo fel bod craffu llywodraeth leol wrth y groesffordd. Roedd y byd cafodd craffu ei eni iddi yn wahanol iawn ac mae angen i graffu addasu i’r amgylchiadau heriol sydd o’i gwmpas heddiw. Ond sut ddylai newid? Dwi eisiau cyfeirio at dair rôl newydd fel ffyrdd posib o fynd; rheini yw’r rolau arloesedd, rheoleiddio ac ymgysylltu. Tyfu i fynnu mewn Byd sy’n Newid Yn ystod y cyfnod yn arwain i fynnu… Read more Arloesi, rheoleiddio ac ymgysylltu: tair rôl newydd i graffu?

Beth mae Dynladdiad Corfforaethol i wneud â mi?

Blog gwadd gan Philip Jones, Capital Law LLP. http://vimeo.com/76872371 Yn fy ngalwedigaeth fel cyfreithiwr ymgyfreitha ac anghydfod, mae cyfyngu difrod yn rhan fawr o’m swydd. Yn aml mae fy ffôn yn canu pan bod problem wedi dyfod yn ddifrifol ac mae angen gweithred ddwys (ac yn aml drud) i’w ddatrys. Ond mewn llawer o achosion, mae camau eglur y gellir (neu y dylid) eu cymryd yn gynt, a fyddai wedi osgoi neu gyfyngu’r difrod a gafodd ei achosi. Wrth gwrs mae’n hawdd iawn i mi rannu’r doethineb yma gyda’m cleientiaid wrth siglo… Read more Beth mae Dynladdiad Corfforaethol i wneud â mi?

Jyst Gweithdai WordPress / Just WordPress Workshops

Bydd Tanwen Grover a Dyfrig Williams o dîm y Gyfnewidfa Arfer Dda yn cynnal sesiwn ar blogio yn y 3ydd sector a’r sector cyhoeddus yn ddigwyddiad nesaf Defnyddwyr WordPress Cymru, sef Jyst Gweithdai WordPress. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth. Tanwen Grover and Dyfrig Williams from the Good Practice Exchange Wales are holding a session on blogging in the public and third sectors at the nest WordPress Users Wales Event – Just WordPress Workshops. Click here for further information.