Byd Podlediadau – llawn hud a lledrith

PodcastsFi ‘di creu sawl podlediad ers i mi ddechrau gweithio i’r Gyfnewidfa Arfer Dda. Mae wedi bod yn ffordd wych o gasglu barn pobl a chael tystiolaeth o effaith ein gweithgareddau, a hefyd i glywed beth yw’r ffordd orau i ni wneud ein gwaith yn y dyfodol.

Os ‘da chi eisiau creu podlediadau yn rhad ac am ddim, mae’n haws nag erioed i wneud hynny. Mae ffonau a thabledi yn gallu recordio ffeiliau o ansawdd da y dyddiau yma (ni ‘di bod yn defnyddio ein ipads a thabledi Asus personol), gallwch eu golygu gan ddefnyddio meddalwedd am ddim fel Audacity (sydd yn ffynhonnell agored), a gallwch eu rhoi ar-lein gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel Soundcloud (lle gallwch storio hyd at 2 awr o sain yn rhad ac am ddim) neu Audioboo (lle gallwch gynnal nifer diderfyn o ffeiliau sain sydd o dan 3 munud o hyd).

Rydw i wedi bod yn gwneud hyn ers sbel nawr, ond ers i mi ddechrau gweithio yma dwi wedi sylweddoli dyw’r podlediadau fi ‘di bod yn recordio ddim mor dda ag y gallent fod. Fe wnes i gwestiynu pethau’n gyntaf ar ôl i mi glywed podlediad fy nghydweithiwr Chris gyda Helen Reynolds. Roedd fy nghyfweliadau i’n glinigol, ond roedd ymdrech Chris yn dangos personoliaethau fe a Helen. Cafodd y teimlad yma ei atgyfnerthu gan gyfweliad Chris gyda Dr Sharon Evans o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, lle mae’r ochr personol unwaith eto yn glir.

Tua’r adeg hon, dechreuais fynychu digwyddiadau Geek Speak yng Nghaerdydd. Yn y digwyddiad cyntaf wnes i fynd iddo, fe wnaeth Gareth Morlais arwain sesiwn ar storiâu digidol. Ar ôl ei sesiwn (roedd e’n wych), fe wnes i gyfleu beth roeddwn i’n meddwl am fy mhodlediadau.

Mae storiâu digidol Gareth yn llawn emosiwn, a dyma beth sy’n eu gwneud nhw’n wych – maent yn gyfrifon personol iawn o brofiadau pobl. Er roeddwn i’n cael y wybodaeth roedd eisiau arnaf o fy nghyfweliadau, doedd y cynhesrwydd roeddwn i’n chwilio amdano ddim yna. Roeddwn i’n cael barn pobl i ffitio i mewn i stori fi, yn hytrach na gwrando ar bobl yn dweud storiâu eu hunain. Sylweddolais fy mod wedi bod yn cynnal cyfweliadau mewn ffordd hen ffasiwn iawn. Yn y byd o we 2.0, ble ni’n rhannu ac yn rhyngweithio â phobl eraill, roeddwn i’n gweithio mewn modd unochrog iawn.

Nawr rwy’n awyddus iawn i gydweithio â phobl fel bod y ddau ohonom yn berchen ar y podlediad ac yn cael beth ni eisiau allan ohono. Wedi’r cyfan, mae’n anodd bod yn llawn cyffro am rywbeth ‘da chi heb gael unrhyw fewnbwn i.

Mae fy misoedd cyntaf yma wedi bod yn wych. Rwy’n dysgu pethau newydd gan fy nghydweithwyr drwy’r amser, ac rydw i’n edrych ‘mlaen yn arw i roi beth rydw i wedi ei ddysgu ar waith.

– Dyfrig