Amdanom

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da yn bodoli er mwyn rhannu gwybodaeth ac arfer da i gynorthwyo’r sector cyhoeddus yng Nghymru i ddarparu gwasanaethau gwell.

Mae ein blog yn rhannu dulliau gwahanol o ddelio â phynciau sy’n uchel ar agenda’r sector cyhoeddus. Mae hefyd yn rhannu pwyntiau dysgu gwerthfawr rydym yn eu casglu wrth gynnal ein gwaith. Cymerwch olwg ar y dulliau a’r pwyntiau dysgu i weld sut allwch chi eu haddasu i gynorthwyo’ch sefydliad i ddarparu gwasanaethau gwell.

Hoffem i chi ymgysylltu â ni hefyd. Rhowch sylwadau ar y dulliau yma; ydynt wedi bod yn ddefnyddiol i’ch sefydliad?

Tanysgrifwyr i’n blog

Ni fyddwn yn datgelu i unrhyw Drydydd parti gyfeiriadau ebost neu wybodaeth bersonol a ddarperir gan ddefnyddwyr wrth danysgrifio i’n blog. Anfonir ein blogiau at unigolion sydd wedi gofyn yn benodol am y gwasanaeth hwn. Gallwch danysgrifio o’r gwasanaeth hwn ar unrhyw adeg.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru (yn agor mewn ffenestr newydd)

Cysylltwch â thîm y Gyfnewidfa Arfer Da.

Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau dysgu ar y cyd am ddim (yn agor mewn ffenestr newydd), gweminarau a phodlediadau.

Dewch o hyd i’n cynnyrch digwyddiadau ac adnoddau arfer da eraill (yn agor mewn ffenestr newydd).

 

Bethan Smith
Chris Bolton
Bethan Phillips
Ena Lloyd
Sara Woollatt