Amdanom

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da yn bodoli er mwyn rhannu gwybodaeth ac arfer da i gynorthwyo’r sector cyhoeddus yng Nghymru i ddarparu gwasanaethau gwell.

Mae ein blog yn rhannu dulliau gwahanol o ddelio â phynciau sy’n uchel ar agenda’r sector cyhoeddus. Mae hefyd yn rhannu pwyntiau dysgu gwerthfawr rydym yn eu casglu wrth gynnal ein gwaith. Cymerwch olwg ar y dulliau a’r pwyntiau dysgu i weld sut allwch chi eu haddasu i gynorthwyo’ch sefydliad i ddarparu gwasanaethau gwell.

Hoffem i chi ymgysylltu â ni hefyd. Rhowch sylwadau ar y dulliau yma; ydynt wedi bod yn ddefnyddiol i’ch sefydliad?

Cysylltwch â thîm y Gyfnewidfa Arfer Da.

Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau dysgu ar y cyd am ddim (yn agor mewn ffenestr newydd), gweminarau a phodlediadau.

Dewch o hyd i’n cynnyrch digwyddiadau ac adnoddau arfer da eraill (yn agor mewn ffenestr newydd).

Tanysgrifwyr i’n blog

Ni fyddwn yn datgelu i unrhyw Drydydd parti gyfeiriadau ebost neu wybodaeth bersonol a ddarperir gan ddefnyddwyr wrth danysgrifio i’n blog. Anfonir ein blogiau at unigolion sydd wedi gofyn yn benodol am y gwasanaeth hwn. Gallwch danysgrifio o’r gwasanaeth hwn ar unrhyw adeg.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru (yn agor mewn ffenestr newydd)

Bethan Smith
Chris Bolton
Bethan Phillips
Ena Lloyd
Sara Woollatt